Hội Thảo & Sự Kiện

Khu vực hội thảo và sự kiện có vị trí tuyệt đẹp bên cạnh hồ bơi và vườn hồng, được đầu tư những thiết bị hiện đại, thiết yếu với hệ thống kết nối Internet chất lượng cao có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu về hội họp quy mô và chuyên nghiệp nhất.