Cổng thông tin dự án bất động sản Spot Light Resort

Cổng thông tin dự án bất động sản Spot Light Resort.

Công ty CP Thời trang Thiên Quang tổ chức công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh (40 căn Hometel và 79 căn Villa) thuộc dự án Spot Light Resort bao gồm các nội dung sau:

 1. Tên dự án SPOT LIGHT RESORT
 2. Chủ đầu tư: Công ty CP Thời trang Thiên Quang
 3. Vị trí dự án:
 • Bất động sản là các hạng mục căn hộ du lịch Hometel và Villa. thuộc dự án Spot Light Resort
 • Khu đất xây dựng dự án thuộc Phường 9, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Có giới cận như sau:

+ Phía Đông:             Giáp đường Độc Lập rộng 32m.

+ Phía Tây:                Giáp đường Lê Duẩn rộng 32m.

+ Phía Nam                Giáp đường qui hoạch N2 rộng 16m.

+ Phía Bắc:                Giáp đường qui hoạch N3 rộng 20m.

 • Diện tích: 5,6304 ha
 • Giới hạn bởi các điểm khép góc có Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 108030’ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN – 2000
X (m) Y (m) S (m)
1 1450104.85 587428.04
2 1450222.73 587585.83 196.95
3 1450221.72 587592.86 7.1
4 1450012.80 587750.60 261.78
5 1450005.83 587749.59 7.04
6 1449887.59 587590.38 198.31
7 1449888.73 587583.38 7.09
8 1450097.81 587427.13 261.02
1 1450104.85 587428.04 7.1

 

Nguồn gốc đất:     là đất rừng sản xuất đã được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất dịch vụ thương mại, và đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 50 năm nộp tiền thuê đất một lần cho loại “Đất căn hộ du lịch”.

 1. Thông tin quy hoạch có liên quan đến bất động sản :

Bất động sản là các hạng mục căn hộ du lịch Hometel và Villa. thuộc dự án Spot Light Resort

Dự án Spot Light Resort đã được phê duyệt quy hoạch , về quy hoạch sử dụng đất đai dự án bao gồm các loại đất sau:   Xem bảng cân bằng cơ cấu sử dụng đất dưới đây:

 

STT Hạng mục Diện tích đất Cơ cấu
1 Đất căn hộ du lịch phục vụ cho lưu trú du lịch 22.222,50 39,47
2 Đất thương mại dịch vụ 6.061,32 10,77
3 Đất hạ tầng kỹ thuật 2.269,88 4,03
4 Đất giao thông 8.428,68 14,97
5 Đất cây xanh mặt nước 17.31,62 30,76
Tổng cộng (m2) 56.304 100,0%

 

Quy mô của dự án:  Bao gồm các hạng mục xây dựng được tóm tắt theo bảng tổng hợp các hạng mục đầu tư xây dựng thuộc dự án như sau:

 

TT Tên Hạng mục Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn

(m2)

Số lượng Tổng diện tích sàn

(m2)

1 Khu khách sạn 5* (9 tầng): 2.177 13.824 01 13.824,00
2 Biệt thự (Villa)
2a Biệt thự cao cấp loại 1 (2 tầng) 91,5 183 65 11.895,00
2b Biệt thự cao cấp loại 2 (2 tầng) 120 239 12 2.868,00
2c Biệt thự cao cấp loại 3 (2 tầng) 179 316 02 632,00
3 Hometel (4 tầng)
3a Căn HT01-02 đến HT01-20, HT02-01 đến HT02-19, 86,4 334,8 38   12.722,40
3b Hometel (4 tầng)

Căn hộ góc: HT01-01 và HT02-20

86,4 371,8 02 743,60
4 Nhà hàng (2 tầng) 470,6 941,2 1 941,20
5 Nhà hội nghị (2 tầng) 470,6 890,5 1 890,50
Tổng cộng   42.662,70
 1. Quy mô của bất động sản:

+ Tổng hợp các hạng mục đưa vào kinh doanh bất động sản :

Danh mục Hạng mục đầu tư: Trên cơ sở Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; quy mô của bất động sản dự án bao gồm các hạng mục như sau:

TT Tên Hạng mục Diện tích xây dựng

/ căn (m2)

Diện tích sàn

(m2)

Số lượng

(Căn)

Tổng diện tích sàn

(m2)

1 BIỆT THỰ        
a Biệt thự cao cấp loại 1 (2 tầng) 91,5 183 65   11.895,00
b Biệt thự cao cấp loại 2 (2 tầng) 120 239 12     2.868,00
c Biệt thự cao cấp loại 3 (2 tầng) 179 316 02        632,00
2 HOMETEL
a Hometel mặt diện 86,4 334,8 38   11.612,00
b Hometel mặt góc 86,4 371,8 02 743,60
  Tổng cộng     79 căn Villa

40 căn Hometel

  27.750,00
 • Quy mô xây dựng Căn hộ du lịch (Hometel):

Quy mô xây dựng: Căn hộ du lịch Hometel là Nhà cấp III, cao 4 tầng; gồm 5 mẫu nhà: số lượng 40 căn (trong đó Mẫu nhà số 1: 14 căn; mẫu nhà số 2: 14 căn; mẫu nhà số 3: 12 căn; mẫu nhà góc hướng Tây Bắc: 01 căn; mẫu nhà góc hướng tây Nam: 01 căn); Mẫu nhà lô góc hướng Tây Bắc và lô góc hướng Tây Nam, số lượng 2 căn, diện tích xây dựng 92,4 m2 (1 căn); diện tích sàn 371,8 m2 (1 căn); 38 căn nhà còn lại: diện tích xây dựng 92,4 m2 (1 căn); diện tích sàn 334,8 m2 (1 căn); Mái bằng BTCT, bên trên lợp ngói chống thấm cách nhiệt; nền nhà lát gạch Ceramic 600×600; nền vệ sinh lát gạch nhám 300×300; tường xây gạch kết hợp vách kính cường lực; cửa đi, cửa sổ, cửa nhựa lõi thép hệ 1000; kính dày 8 mm; riêng các cửa đi bên trong các phòng sử dụng cửa pa nô gỗ kính mờ dày 8 mm; tường, dầm, cột, trần sơn nước bả matic. Kết cấu: móng đơn BTCT dưới cột; bê tông móng, cột, dầm sàn bằng BTCT đá 1×2 cấp bền B20; trong nhà có hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt; Niên hạn sử dụng: 50 năm.

Tổng diện tích xây dựng: 3.696 m2;

 • Quy mô xây dựng Căn hộ du lịch BIỆT THỰ

+ Biệt thự , gồm 03 mẫu nhà: Biệt thự loại 1 (02 phòng ngủ), Biệt thự loại 2 (03 phòng ngủ), Biệt thự loại 3 (04 phòng ngủ).

++ Biệt thự loại 1, gồm 65 căn: cấp III, cao 02 tầng, diện tích xây dựng 91,5 m2(01 căn), diện tích sàn 183 m2(01 căn), chiều cao công trình 8,7m;

++ Biệt thự loại 2, gồm 12 căn: cấp III, cao 02 tầng, diện tích xây dựng 120 m2(01 căn), diện tích sàn 239 m2(01 căn), chiều cao công trình 8,7m;

++ Biệt thự loại 3, gồm 02 căn: cấp III, cao 02 tầng, diện tích xây dựng 179 m2(01 căn), diện tích sàn 316 m2(01 căn), chiều cao công trình 8,7m;

Giải pháp kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật (chung cho các Biệt thự): Nền lát gạch Ceramic 600×600, riêng phòng ngủ lát gỗ; Cửa kính khung nhôm, riêng cửa đi trong phòng sử dụng cửa gỗ; tường, dầm, cột, trần sơn nước bả matic; mái ngói khung kèo thép; Kết cấu: móng đơn BTCT dưới cột; bê tông móng, cột, dầm sàn bằng BTCT đá 1×2 cấp bền B22,5; trong nhà có hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt, PCCC

Tổng diện tích sàn: 13.466 m2;

 1. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng;

5.1 Đặc điểm, tính chất:

+ Hometel: Nhà cấp III, cao 4 tầng, đã được xây dựng hoàn chỉnh. Mái bằng BTCT, bên trên lợp ngói chống thấm cách nhiệt; nền nhà lát gạch Ceramic 600×600; nền vệ sinh lát gạch nhám 300×300; tường xây gạch kết hợp vách kính cường lực; cửa đi, cửa sổ, cửa Nhôm; kính dày 8 mm; riêng các cửa đi bên trong các phòng sử dụng cửa pa nô gỗ kính mờ dày 8 mm; tường, dầm, cột, trần sơn nước bả matic. Kết cấu: móng đơn BTCT dưới cột; bê tông móng, cột, dầm sàn bằng BTCT đá 1×2 cấp bền B20; trong nhà có hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt; Niên hạn sử dụng: 50 năm

+ Villa:  Nhà cấp III, 2 tầng, Nền lát gạch Ceramic 600×600, riêng phòng ngủ lát gỗ; Cửa kính khung nhôm, riêng cửa đi trong phòng sử dụng cửa gỗ; tường, dầm, cột, trần sơn nước bả matic; mái ngói khung kèo thép; Kết cấu: móng đơn BTCT dưới cột; bê tông móng, cột, dầm sàn bằng BTCT đá 1×2 cấp bền B22,5; trong nhà có hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt, PCCC

5.2 Công năng sử dụng: Không hình thành đơn vị ở, chỉ phục vụ cho việc lưu trú du lịch

5.3 Chất lượng của bất động sản : Đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế:

5.4. Thông tin về từng loại mục đích sử dụng:

Mục đích sử dụng: Phục vụ cho việc lưu trú du lịch.

 1. Những hạn chế về việc sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng:
 • Các căn hộ du lịch được bán, cho thuê không hình thành đơn vị ở, chỉ phục vụ cho việc lưu trú du lịch
 • Thời hạn sở hữu bất động sản theo thời hạn của dự án: 50 năm;
 • Khi hết thời hạn 50 năm, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất theo quy định của Pháp luật tại Luật Đất đai số 45-2013/QH13;
 1. Các hình thức công khai thông tin
 2. a) Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: https://rosaalbaresort.com.vn/
 3. b) Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản:

88 Lê Duẩn, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

 1. c) Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản:

Vậy Công ty CP Thời trang Thiên Quang xin báo cáo.