Rosa Alba Resort hân hạnh tổ chức sinh nhật và những lễ kỷ niệm đáng nhớ của bạn, nơi bạn sẽ tìm thấy một bầu không khí thân mật để chúc mừng những người thân yêu của mình, nơi những câu chuyện cũ sẽ được kể, những kỷ niệm được chia sẻ cùng nhau và là nơi những ước mơ hóa thành sự thật .

GỬI YÊU CẦU

  Họ & Tên*

  Họ Đệm

  Tên

  Email*
  Số Điện Thoại*
  Nội Dung Yêu Cầu*

  Có thể bạn sẽ thích...