Cổng thông tin dự án bất động sản SPOT LIGHT RESORT

Công ty CP Thời trang Thiên Quang tổ chức công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh (40 căn Hometel và 79 căn Villa) thuộc dự án Spot Light Resort bao gồm các nội dung sau: Tên dự án SPOT LIGHT RESORT Chủ đầu tư: Công ty CP Thời trang Thiên Quang